Beremo

Čemur se v mislih posvečamo, to brez izjeme privlačimo

Čemur se v mislih posvečamo, to brez izjeme privlačimo 1
Čeprav vsekakor ste fizično Bitje, ki ga vidite tukaj na tem fizičnem kraju, ste veliko več kot to, kar vidite s svojimi fizičnimi očmi. Ste pravzaprav podaljšek nefizične Izvorne Energije.Ta nefizični del vas imenujemo Notranje Bitje.Malo ljudi pravzaprav razume, da je njihov nefizični del zelo močno in pretežno osredotočen v nefizično, medtem ko se del te perspektive zliva s fizično perspektivo in zdajšnjim fizičnim telesom.Razumevanje obeh perspektiv in njunega medsebojnega odnosa je osnovnega pomena za resnično razumevanje tega, kar ste, in namena, s kakršnim ste prišli v to fizično telo.Nekateri temu nefizičnemu delu pravijo »Višji Jaz« ali »Duša«. Ime ni pomembno, izjemno pomembno za vas pa je, da spoznate, da vaše Notranje Bitje obstaja, kajti le ko zavestno razumete odnos med vašim Notranjim Bitjem in vami, ste resnično vodeni.Obstajajo trije večni Univerzalni zakoni, ki vam jih bomo pomagali jasneje razumeti, da jih boste lahko v fizično izraženem življenju uporabljali premišljeno, učinkovito in z zadovoljstvom.Zakon privlačnosti je prvi, ki vam ga ponujamo, kajti če ne razumete in neučinkovito uporabljate tega, ne morete uporabljati drugega Zakona, Znanosti premišljenega ustvarjanja, in tretjega, Umetnosti dopuščanja.

Zakon privlačnosti Osnove Abrahamovega nauka

Čemur se v mislih posvečate, to brez izjeme privlačite v svoje življenje.

Ko le pomislite na nekaj, kar si želite, prek Zakona privlačnosti ta misel postaja vse večja in močnejša.Tudi ko mislite na nekaj, česar si ne želite, sprožite Zakon privlačnosti in tudi to postaja vse večje. Torej, večje in močnejše ko postaja, bolj ste gotovi, da boste to tudi dobili.Ker se ta Zakon odziva na vse vaše misli vsak hip, lahko natančneje rečemo, da sami ustvarjate svojo lastno resničnost.Vse, kar doživljate, privlačite, ker se Zakon privlačnosti odziva na vaše misli. Bodisi da se spominjate preteklosti, opazujete sedanjost ali si predstavljate prihodnost, z osredotočeno mislijo v sebi sprožite vibracijo in Zakon privlačnosti se isti hip odzove nanjo.

Ko vidite nekaj, kar bi radi doživeli, in si rečete: »Da, to bi rad imel,« s svojo pozornostjo, ki jo namenite temu, to povabite v svoje življenje. Ko vidite nekaj, česar si ne želite, in vzkliknete: »Ne, ne, tega nočem!« s svojo pozornostjo, ki jo namenite temu, tudi to povabite v svoje življenje.

V tem Vesolju, ki temelji na privlačnosti, ni moč izključiti ničesar. Pozornost, ki jo namenite nečemu, to vključi v vašo vibracijo, in če ste nanjo pozorni ali se je zavedate dovolj dolgo, vam bo Zakon privlačnosti to dostavil, kajti nič takšnega ni, kot je: »Ne.«Da bo bolj razumljivo: ko gledate nekaj in vzklikate: »Ne, tega nočem; pojdi stran!«, to pravzaprav prikličete v svoje življenje, kajti v tem Vesolju, ki temelji na privlačnosti, ni nič takšnega, kot je: »Ne.« Vaša pozornost temu pravi: »Da, pridi k meni, ta stvar, ki si te ne želim!«Na srečo se v tej fizični resničnosti časa-prostora stvari ne uresničijo v hipu. Obstaja čudovit blažilec časa med tem, ko na nekaj pomislite prvič, in trenutkom, ko se uresniči.Ta blažilec časa vam daje priložnost, da svojo pozornost vedno bolj preusmerjate k stvarem, ki si jih v življenju resnično želite. In veliko prej, preden se uresniči (pravzaprav, ko misel prvič namenite temu), lahko glede na to, kako se počutite, veste, ali je to nekaj, kar si želite ali ne.Če temu še naprej namenjate svojo pozornost – naj si bo nekaj, kar si želite, ali nekaj, kar si ne – se bo zgodilo.

Več v knjigi Zakon privlačnosti – Osnove Abrahamovega nauka