Beremo

Neale Donald Walsch: Skrivnostna formula življenja

Neale Donald Walsch: Skrivnostna formula življenja 1
Pripravila: Mirela Smajić

Ko življenje postane svoje nasprotje

Nenamerna izbira je samo malo znani vidik osebnega ustvarjanja, ki lahko ljudi privede do tega, da mislijo, da zadeva ne deluje. Poznamo tudi zakon nasprotij, ki ga ljudje še slabše poznajo in ima isti učinek kot nenamerna izbira, le da z drugačnim razlogom.Zakon nasprotij je drugo od petih velikih življenjskih načel in deluje v popolni harmoniji z energijo privlačnosti. To načelo trdi, da se bo takoj, ko boste nekaj priklicali v vašo realnost, pojavilo njegovo popolno nasprotje – in to vedno najprej.V trenutku, ko boste nekaj izbrali – vsak izid, predmet ali izkušnjo – bo njegovo popolno nasprotje na nek način prišlo v vaše življenje. Lahko se pojavi nekje v daljavi ali pa se prikaže tik pred vašimi očmi, toda vsekakor bo prišlo. Nasprotje tega, kar ste se odločili ustvariti z energijo privlačnosti, se mora nujno pojaviti, to pa zato, ker življenja ni mogoče izkusiti v vakuumu. Če hočete izkusiti tisto, kar ste izbrali, se mora ustvariti kontekst.Ker je malokdo seznanjen s tem, ljudje hitro zapadejo v negativno mišljenje v trenutku, ko se vesolje pripravlja, da postavi pred njih vse tisto, kar si je želelo njihovo srce. Pojava nasprotja ne vidijo kot zanesljivega znamenja, da so na pravi poti, ki vodi do njihovega izbranega cilja. Namesto tega vidijo v njem oviro, blokado. Zdi se jim, da so postavljeni pred zid, medtem ko v bistvu stojijo pred vrati. Samo bistroumnost jim lahko omogoči, da uvidijo razliko. Tukaj vstopi v igro dar modrosti (ki ga bomo takoj pojasnili).Predstavljajte si, za boljšo ponazoritev, da vas obdaja samo Svetloba – in zares okoli vas ne obstaja drugega kot Svetloba. To vam ne bo omogočilo, da sebe izkusite kot Svetlobo. Lahko se »poznate« kot Svetloba, toda ne morete se tako »doživeti«. (Obstaja razlika med vedenjem in doživetjem in duša hrepeni po tem, da doživi to, kar ve, da je.)
Samo en način obstaja, da se doživite kot Svetloba, in to je, da se znajdete v temi. Pa vendar je treba vedeti, da ta primer ne prinaša »teme«. V tej ponazoritvi je samo Svetloba. Zatorej morate ustvariti temo. Priklicati jo morate na površje. In jo tudi boste.Več v knjigi Srečnejši od Boga >>Zakon nasprotij vam daje priložnost. Toda če opozicije ne vidite kot priložnosti, temveč kot nasprotje, je ne boste videli kot nekaj, kar vas krepi, temveč kot nekaj, kar vam jemlje moč. Zapadli boste v negativno mišljenje, ker ne boste razumeli, da ste sami od sebe uporabili energijo privlačnosti, da ste k sebi pritegnili tako temo kot svetlobo (tako to, čemur pravite »negativni«, kot to, čemur pravite »pozitivni« izid), da bi v celoti doživeli pozitivni izid, ki ga ustvarjate. V nasprotjih je moč in na tako zapleten način se privlačnost povezuje z vsemi velikimi življenjskimi načeli. Ta načela delujejo povezano, kot popoln mehanizem – mehanizem razodevanja – kot zobniki brezhibno delujoče ure.Kaj naj naredimo, ko se zdi, da zakon nasprotij prej ovira kot spodbuja osebno ustvarjanje? Natančno moramo razumeti, kaj se dogaja.Prizadevajte si videti pojavljanje »nasprotja« kot prvo znamenje, da osebno ustvarjanje poteka brezhibno. Ne pozabite, da moramo, če hočemo karkoli ustvariti, v prvem koraku ustvariti kontekst, znotraj katerega bomo to doživeli. Ne odklanjajte nasprotja tega, kar hočete doživeti. Raje ga sprejmite. Zazrite se vanj in ga zaglejte kot to, čemur je namenjeno.Tisto, čemur kljubujete, vztraja. S tem ko usmerjate svojo pozornost vanj na negativen način, ga tudi postavljate tja. Ne morete kljubovati nečemu, česar ni tam. Ko nečemu kljubujete, ga postavljate tja. S tem ko usmerjate vanj svojo jezo in zagrenjeno energijo, mu samo dajete življenjsko moč. Ravno zato so nam vsi veliki učitelji priporočali, naj »se ne upiramo zlu«. Ne borite se s tem, kar nasprotuje vaši izrecni želji ali vašemu želenemu izidu. Raje se mu prepustite. Vem, da utegne zveneti čudno, vendar vam obljubim, da deluje. Ne bodite strogi in napeti, pripravljeni na bitko. Nikoli ne nasprotujte temu, kar vam nasprotuje. Ne nasprotujte, ampak sestavljajte. Ali razumete? Nikoli ne pozabite na to pravilo: Ne nasprotujte, sestavljajte.Sestavite originalno idejo o tem, kako hočete, da se vam življenje prikaže. In medtem sestavljajte same sebe. Izhajajte iz sproščujoče gotovosti, da življenje deluje brezhibno. Pa vendar ne zamenjujte sprostitve s sprejemanjem. »Ne upirati se zlu« ne pomeni, da ne smete poskusiti spremeniti tistega, česar niste izbrali. Spremeniti ne pomeni upirati se temu, kar hočemo spremeniti, pomeni samo, da se moramo odločiti znova.
Sprememba ni kljubovanje, je preobrazba. Preoblikovanje ni v tem, da se upiramo osebnemu ustvarjanju, ampak v tem, da ga razvijamo naprej. Preoblikovanje je ustvarjanje. Kljubovanje je konec ustvarjanja. Ne pusti, da bi se prejšnje ustvarjanje premaknilo naprej. Lahko nasprotujete temu, kar doživljate, ali pa sestavljate to, kar ste izbrali. Sestavljajte to, kar ste izbrali.Zahvaljujoč zakonu nasprotij imate zdaj kontekst, znotraj katerega lahko to doživite. In to je največja stvar, ki vam jo lahko da vesolje. To je pomemben vidik »skrivnostne formule« življenja, ki je redko pojasnjen. In še vedno je veliko več.

Neale Donald Walsch, povzeto iz knjige Srečnejši od Boga >>