Beremo

Odslovitev

Odslovitev 1
Nekdo je dejal Bahaudinu Nakšbandu: “Zagotovo ti je bilo hudo, kadar si odslovil učenca.”Odvrnil je: “Najboljši način za preizkus in pomoč učencu je, da ga, če je le možno, odsloviš.
Če se takrat obrne proti tebi, ima možnost opazovati svojo lastno plehkost in dejavnike, ki so pripeljali do njegove odslovitve.
Če ti oprosti, potem ima priložnost videti, ali ima to kaj opraviti z navidezno pobožnostjo oziroma licemerjem.
Če pa znova doseže svoje ravnotežje, lahko iz tega dogodka naša stvar (Učenje) veliko pridobi, še posebej pa pridobi on sam.”