Razno

Programiranje kristalov in kamnov

Programiranje kristalov in kamnov 1

Pri programiranju kamnov gre za to, da v kamen vtisnemo informacijo, ki bo na njegovo vibracijo vplivala na tak način, da bo v višjih dimenzijah, predvsem v peti, ki je vzročna, ustvarjal pogoje za uresničitev cilja, na katerega se vtisnjena informacija nanaša. Pri tem ima kamen funkcijo posrednika med našo namero in vzročno dimenzijo. Stvari, ki se udejanijo v pojavni realnosti, so namreč vedno najprej skreirane v višjih dimenzijah, zato še kako drži rek, ki pravi, da se prav nič ne zgodi slučajno.

Pri programiranju kamnov moramo torej poseči v energijski svet višjih dimenzij in tam vsaditi seme sprememb. Tehnično to sicer ni težko, a pogostokrat so v nas samih velike ovire, ki preprečujejo, da se cilj, ki ga s programom vtisnemo v kamen, dejansko udejani. Cilj, ki ga želimo s pomočjo programiranega kamna uresničiti, mora torej vsaj približno ustrezati naši osebni vibraciji, zato je smiselno, da dlje časa ciljano delamo na čiščenju naših podzavestnih prepričanj, to nas bo vodilo v vedno večjo uspešnost tudi pri doseganju ciljev s pomočjo programiranih kamnov.

Povzeto iz knjige Enciklopedija izbranih zdravilnih kamnov, Tadej Pretner

foto pexels.com