Showing all 3 results

Pokaži stransko vrstico

Branje dušnega zapisa

90.00
Branje našega dušnega zapisa predstavlja primerjavo med osnovno dušno matrico (za kar je bila naša duša prvotno ustvarjena) v primerjavi s sedanjim stanjem; z vsem, kar je vplivalo na dušo v pozitivnem ali negativnem smislu. V karmičnem pomenu "pobiramo" dobra semena in se trudimo počistiti s "pleveli" naše preteklosti, ki

Osebna karma in dharma

145.00
Analiza vaše os. karme z dharmo razkriva 3 resnice, s katerimi si boste drastično izboljšali svojo usodo na vseh področjih, in sicer: 1.) Resnica: SPODBUJATI IN KREPITI SVOJE KVALITETE 2.) Resnica: ČESA SE MORATE IZOGIBATI - tabuji 3.) Resnica: KAKŠNA JE VAŠA DHARMA – dobra semena vaše karme Buda je

Partnerska Karma

45.00
Osebno karmično analizo lahko nadgradim še s partnersko karmo. Odnosi so mnogim glavna rdeča nit življenja. Med težavne ljubezenske karme sodijo predvsem tiste, ki nimajo veliko izkušenj v zakonskem oz. skupnem ljubezenskem razmerju. Mnoge duše so se zaprisegle celibatu in morda ta zaprisega na dušnem nivoju še vedno »drži«, človeku