Beremo

Življenju odpiram nova vrata

Življenju odpiram nova vrata 1
Stojite na hodniku življenja in za vami se je zaprlo že mnogo vrat. Stvari, ki jih ne počnete, ne govorite ali ne mislite več. Izkušnje, ki jih nimate več. Pred vami se razprostira neskončen hodnik vrat – vsaka vodijo v novo izkušnjo. Oddaljujete se od preteklosti.Ko stopate naprej, si predstavljajte, kako odpirate vrata k čudovitim izkušnjam, ki bi si jih želeli imeti.Zaupajte, da vas notranji vodič usmerja in vodi tako, kot je najboljše za vas, in da ves čas vse bolj duhovno rastete.Ni pomembno, katera vrata se odprejo in katera zaprejo, vedno ste varni. Večni ste. Večno boste prehajali iz ene izkušnje v drugo.

Duhovna rast pogosto pride na način, kakršnega nismo ravno pričakovali.

Predstavljajte si, kako odpirate vrata v radost, mir, zdravljenje, obilje in ljubezen.
Vrata v razumevanje, sočutje in odpuščanje.
Vrata v svobodo.
Vrata v lastno vrednost in samozavest.
Vrata v ljubezen do samega sebe. Vse je tu pred vami. Katera vrata boste najprej odprli? Zapomnite si, varni ste, gre samo za spremembo.

Povzeto iz knjige Misli srca, Louise Hay