Beremo

Nov način vibracijskega reševanja problemov nam lajša življenje

Nov način vibracijskega reševanja problemov nam lajša življenje 1
Ko se vidimo kot valujoča bitja in delujemo po načelih frekvence, se spreminja naš način sprejemanja ciljev, načrtov in rešitev. V novem načinu iskanja odgovorov sprejemamo odločitve na temelju duše in ne ega, poleg tega pa pri odločanju nismo odvisni samo od sebe. Različnih stanj ne ocenjujemo več zgolj kot dobra in koristna ali slaba in problematična.V starem načinu odločanja smo problem izolirali, ustavili tok in vso svojo pozornost osredotočili v iskanje različice, ki bi se nam zdela boljša. Zbrali smo podatke in stališča, jih analizirali, projicirali podatke v prihodnost, ibrali svoj odgovor, ga uresničili ter zadevo odkljukali kot dokončano. Sestavni del starega načina razmišljanja o zastavljanju ciljev in načrtovanju sta bili tudi vizija – včasih kot navdih, včasih kot domiselna uporaba neke druge zamisli – in analiza korakov, ki so bili potrebni za uresničitev. Potem smo se oklepali načrta in za uresničevanje uporabili vse svoje mentalne sposobnosti in moč volje.Ko se nam je v procesu preobrazbe odprla zavest, vidimo vse in vsakogar znotraj sebe, v trenutku, vse je povezano in vse v sodelovanju. Vsi odgovori so tukaj, vsi viri so na voljo tisti hip, ko jih potrebujemo in ves čas vemo, da se življenje giblje proti nečemu boljšemu.Več v knjigi Frekvenca – Moč osebne vibracijeProblemi niso več težave, ki posrkajo našo pozornost, temveč zgolj stanja, ki pozornost preusmerijo v nov zorni kot.V dobi intuicije reševanja problemov predstavlja iskanje odgovorov v energijskem toku in kolektivni zavesti. Odločanje pomeni izbiranje tistega, kar je v sozvočju z našo domačo frekvenco in s frekvencami vseh vpletenih. Cilji, načrti in strategije niso vklesani v kamen, temveč so del organskega, nenehno razvijajočega se holografskega filma, s katerim ves čas ostajamo uglašeni. Ko načrtujemo, se uglasimo na višje frekvenčne energijske tokove, povežemo se v bolj kompleksna polja in potem opazujemo, kaj se želi zgoditi v novem, razširjenem prostoru.Merila pri iskanju najnaprednejših rešitev – tistih, ki so v sozvočju z najvišjimi frekvencami – se zdaj veliko bolj nanašajo na to, ali rezultati sproščajo tok duše, ali so v skladu z načeli frekvence in ali nam prinašajo izkušnjo, ki ne predstavlja zgolj najboljše rešitve za ‘obe vpleteni strani’, temveč najboljšo rešitev za vse.

Več v knjigi Frekvenca – Moč osebne vibracije