Za pridružitev partnerskemu (affiliate) programu trgovine Duhovnost.si se je potrebno strinjati s pogoji uporabe partnerskega programa Zavoda Duhovnost.eu. Z registracijo v partnerski program se smatra, da ste te pogoje razumeli in sprejeli.

1. Kdo se nam lahko pridruži?

V naš partnerski program se lahko pridružijo vse pravne in polnoletne fizične osebe, ki bodo pri registraciji navedle pravilne podatke. V primeru, da pravna ali fizična oseba navede nepopolne ali napačne podatke, si pridržujemo pravico do blokade partnerskega računa in zaslužka. Prav tako si zadržujemo pravico, da po lastni presoji zavrnemo sodelovanje s komerkoli. Partnerji ne smejo odpreti več kot en (1) račun. Uporabniški račun ni prenosljiv na 3. osebo.

2. Partnerji se zavezujejo, da:

 1. Promocijski material in vsa vsebina na strani ne bo kršila avtorskih ali licenčnih pravic.
 2. Bodo poskrbeli za pravilno delovanje vseh partnerskih povezav. Duhovnost.eu Zavod ni dolžn preverjati pravilno delovanje povezav in obveščati partnerjev o nedelujočih povezavah. Prav tako ni odgovorna za morebitne izgubljene provizije zaradi nepravilnega delovanja povezav.
 3. Da bodo vse objave in promocijski material objavljen v skladu s pravilnikom partnerskega programa Duhovnost.eu. Upravitelj partnerskega programa lahko po lastni presoji obvesti partnerja o kršitvi in zahteva odpravo kršitev. Ob večkratni kršitvi se lahko račun partnerja tudi zablokira.
 4. Da bodo objavljali partnerske povezave le na straneh v njihovi lasti in straneh za katere imajo dovoljenje za upravljanje.
 5. Da bodo priporočali oz. delili povezave 3. osebam (provizija od vaših lastnih nakupov se ne upošteva).

3. Partnerji se zavezujejo, da ne bodo:

 1. Objavljali partnerskih povezav in ostalega promocijskega materiala na straneh z nezakonito, rasistično, sovražno in ostalo vsebino, ki bi lahko škodila ugledu spletne trgovine Duhovnost.si. Upravljavec partnerskega programa si pridržuje pravico za prepoved objavljanje partnerskih povezav na straneh po lastni presoji.
 2. Partner se zavezuje, da ne bo v nobeni obliki zavajal obiskovalce o njegovi povezavi s trgovino Duhovnost.si in se izdajal za uradnega zastopnika.
 3. Da ne bodo navajali neresnične in nepreverjene trditve o produktih, ki jih prodaja spletna trgovina Duhovnost.si.
 4. Promovirali produkte preko elektronske pošte (mailing liste) osebam, od katerih niso dobili dovoljenja za pošiljanje komercialnih sporočil. V primeru pošiljanja nezaželene elektronske pošte, se partnerju nemudoma zablokira račun.

4. Izplačila

Izplačila se izvedejo po zahtevi za nakazilo oz. dvigom provizije, vendar le v primeru da je partner dosegel višino minimalnega izplačila (10 €). Zasluženega denarja ne izgubite, ampak se ohrani, četudi v enem mesecu ne zaslužite 10 €.
Znesek dogovorjene provizije se obračuna od vrednosti naročenega izdelka (brez DDV) in ne velja za poštnino. Do provizije ste upravičeni samo pri uspešno zaključenih prodajah. Neprevzete pošiljke in vrnjeni paketi se ne štejejo za uspešno zaključene prodaje. Provizija od vaših lastnih nakupov se ne upošteva.

Če imate s.p. ali podjetje, vam bomo plačali po izstavljenem računu. Račun izstavite istočasno z zahtevkom za izplačilo, ki ga oddate v našem partnerskem računu na duhovnost.si

Če ste fizična oseba se lahko ustvarjen zaslužek izplača na tri načine:

 • Prvi način je, da lahko zasluženo provizijo izkoristite kot popust oz vrednostni bon za katerekoli izdelke iz naše ponudbe na duhovnost.si.
 • Drugi način je, da sklenemo pogodbo. V tem primeru je provizija bruto znesek vašega zaslužka. Torej od zaslužka boste morali odšteti še davek.
 • Tretji način je, da vam zasluženo provizijo nakažemo preko študentskega servisa. V tem primeru zaslužena provizija predstavlja bruto-bruto znesek nakazila preko študentske napotnice.

Znesek vam bomo nakazali na vaš TRR, po prejemu zahtevka za izplačilo in poslani podlagi za izplačilo (račun).

5. Prekinitev sodelovanja

V primeru, da partner krši pravila uporabe, se lahko sodelovanje s partnerskim programom trgovine Duhovnost.si nemudoma prekine. Če lastnik ali upravitelj partnerskega programa presodi, da sodelovanje s partnerjem kakorkoli škodi trgovini Duhovnost.si si pridržuje pravico do prekinitve sodelovanja.
Partner lahko prekine sodelovanje tudi sam. O tem lahko obvesti upravitelja partnerskega programa preko elektronske pošte klub@duhovnost.eu. Zaprtje računa bo opravljeno najpozneje v 5 delavnih dneh.
V primeru prekinitve sodelovanja, bo Zavod Duhovnost.eu. poravnalo svoje obveznosti do partnerja najkasneje v šestdesetih (30) dneh po prekinitvi sodelovanja. Zavod Duhovnost.eu v nobenem primeru ni dolžno poravnati zneskov nižjih od 10 €.

6. Splošno

Vsi sodelujoči se strinjajo, da Zavod Duhovnost.eu ne odgovarja za nobene propadle investicije ali projekte partnerjev, ki so jih izvedeli v okviru sodelovanja v partnerskem programu trgovine Duhovnost.si. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo splošne pogoje poslovanja, ki bodo vedno v vpogled na naših straneh.

7. Pravni spori

Vsi sodelujoči v partnerskem programu se strinjajo, da se bodo vsi morebiti spori reševali na miren in sporazumen način. V primeru, da rešitev spora na tak način ni možna, je za reševanje le-tega pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

07.04.2020